Opakování k testu

Zopakujte si pravidla pro tvoření budoucnosti sloves CAN a MUST (zápis v sešitě):

CAN → will be able to

MUST → will have to
 
Přeložte věty:
1. Budu se muset učit. Nebudu se moct dívat na svůj oblíbený televizní program.
2. Budeš muset utíkat rychleji.
3. To zvládnou udělat.
4. Cítí se nemocný. Bude muset zůstat v posteli.
5. Vyhrál jsem v loterii. Nebudu muset pracovat
6. Budu muset shodit. Nebudu smět jíst sladkosti.
 
Odpovědi:
1. I´ll have to study. I won´t be able to watch my favourite TV programme.
2. You´ll have to run faster.
3. They´ll be able to do that.
4. He/she feels sick. He/she´ll have to stay in bed.
5. I won the lottery. I won´t have to work.
6. I´ll have to loose weight. I won´t have to eat sweets.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.