Opakování present perfect

Ve čtvrtek píšeme test z předpřítomného času.

A/ Translate:

1. Ještě nikdy jsem si neobjednal nic z internetu.

2. Vždycky jsem chtěla chodit po přehlídkovém molu. 

3. Už jsem tu písničku slyšela.

4. Nedávno jsem ho potkala. 

5. Už jsi někdy chodil po laně?

6. Právě přišel.

7. Ještě nedodělali ten Projekt.

8. Rozhodla se cestovat do USA.

9. Právě mi ujel autobus. (Právě jsem ho zmeškal.)

10. Ještě si nevyzkoušela ty nové boty.

B/ Look at the pictures. What have they done?

řešení:

A/ 1. I have never ordered anything on the internet. 2. I have always wanted to walk along a catwalk. 3. I have already heard the song. 4. I have met him recently. 5. Have you ever walked on a tightrope? 6. He has just come. 7. They haven't finished the Project yet. 8. She has decided to travel to the USA. 9. I have just missed the bus. 10. She hasn't tried the new shoes yet.

B/ 1. They have just married. 2. He has opened the door. 3. They have arrived. 4. He has missed the bus. 5. He has lost his purse. 6. He has spent all the money. 7. She has won the gold medal. (the race) 8. He has caught a mouse. 9. He hasn't finished his homework yet. 10. The cars haven't stopped. 11. He has drawn a cat. 12. The dog has bitten his master's leg.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.