Past continuous + fráze / skupina pí uč. Stehnové

A/Translate:

1. Co jste dělali v sobotu večer?

2. Nedívali jsme se na televizi, hráli jsme šachy.

3. Mike neběhal v parku.

4. Chystali jsme se do školy.

5. Učil ses včera večer na test?

6. Při hudebce jsme zpívali písničku, jenom Marek si hrál na mobilu.

7. O přestávce kluci v klubu hráli stolní fotbal. 

8. Používala včera počítač?

B/ Translate the phrazes:

1. To zní skvěle.

2. Vypadá dobře/mile. (on/ona)

3. Chodíš s Vicky?

4. Myslím, že se jí líbíš.

5. Líbí se jí vysocí kluci.

6. Děláš teď něco?

7. Přijď ke mně.

8. To zní nebezpečně.

řešení:

A/1. What were you doing on Saturday evening? 2. We weren't watching TV, we were playing chess. 3. Mike wasn't running in the park. 4. We were getting ready to school. 5. Were you studying/learning fot the test yesterday evening? 6. During/In our Music lesson we were singing a song, only Mark was playing with his mobile phone. 7. At break(time) boys were playing table football in our club. 8. Was she using a computer yesterday?

B/ 1. That sounds great. 2. He/she looks nice. 3. Are you going out with Vicky? 4. I think, she fancies you. 5. She's got a thing about tall boys. 6. Are you doing anything at the moment? 7. Come round to my place. 8. That sounds dangerous.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.