PAST TENSES (TEST - pátek 14.10. sk.p.uč.Duškové)

Přelož.

1 Co jsi dělal, když jsem ti zavolal?  

2 Když přišla domů, zrovna jsme večeřeli.

3 Seděli jsme na trávě, když nás fotograf vyfotografoval.

4 Ztratil jsem se, když jsem hledal váš dům.

5 Běžel jsem zrovna k jejich domu, když začalo pršet.

6 Díval jsem se na ty stromy, když mě uviděla.

7 Dívala se na ten film, když její kamarád volal.

8 Potkal jsem ji, když venčila psa.

9 Když jsem přišel, mluvili o fotbale.

10 Zatímco zpívali, jejich maminka koupila dort.

11 Když zakřičel, zrovna přecházeli ulici.

 

ŘEŠENÍ

 

1 What were you doing when I called you?

2 When she came home we were having dinner.

3 We were sittning on the grass when the photographer took the photo.

4 I got lost when I was lookin for your house.

5 I was running towards their house when it started to rain.

6 I was looking at the trees whe she saw me.

7 She was watching the film when her friend called.

8 I met her when she was walking her dog.

9 When I came they were talking about football.

10 While they were singing their mum bought a cake.

11 When he shouted they were crossing the street.

 

Your English teacher A.Dušková :-)

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.