Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, článek 37, správce a zpracovatel jmenuje dne 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Ing. Marek Jakubský
Marek.Jakubsky@csystem.cz
Mobil:+420602788776
Web:www.csystem.cz
 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.