Praha divadelníci

Informace k exkurzi do Prahy dne 24. 3. 2017 – pouze pro žáky, kteří se podíleli na přípravě školního divadla

Program: 1) Imaginárium  60,-

                   2) Exkurze v Ceské televizi na Kavčích horách  50,-

Doprava ČD a MHD – 200,-

Žáci si budou platit pouze jízdné. Vstupné bude hrazeno z dobrovolného vstupného.

                 

Částku 200,- je třeba odevzdat do 3. 3.2017

 

Odjezd: v 8,38  z Pardubic – hlavní nádraží

Sraz: v 8,15 h  na vlakovém nádraží v Pardubicích v prostoru u cedule ODJEZDY vlaků

 

Žáci mají možnost dopravit se na vlakové nádraží s p. uč. Havelkovou, odjezd ze stanice Masarykovo nám. L.B. v 7,43h.

 

Přibližná doba příjezdu do stanice Pardubice – Hlavní nádraží 17,45, zpět do L.B. se žáci dopraví MHD sami nebo s p. uč. Havelkovou.

 

S sebou: teplé oblečení, pohodlnou obuv, deštník, svačinu, pití, drobné kapesné, slušné chování

 

Pokud nám čas dovolí, žáci by mohli mít krátký rozchod v předem určeném omezeném prostoru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím vyplňte, zaškrtněte a odevzdejte ve škole:

Můj syn – dcera - ……………………………………ze třídy ………….. se dopraví na vlakové nádraží i zpět

a)       bez pedagogického dozoru, tedy samostatně

b)       s pedagogickým dozorem, s p. uč. Havelkovou

 

c)       Souhlasím, aby se můj syn – dcera ………………………………… dne 24. 3. 2017pohyboval/a v době rozchodu bez pedagogického dozoru.

 

d)       Přeji si, aby můj syn – dcera ………………………………………byl/a v době rozchodu dne 24.3.2017

              s pedagogickým dozorem.

 

V Lázních Bohdaneč dne:                                                                Podpis zákonného zástupce: 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.