Present senses - opakování

A/Translate:

1. Letos chodíme při tělocviku plavat.

2. Do školy jezdím každý den autobusem.

3. Dávám přednost matematice před češtinou.

4. Myslím si, že fyzika je obtížná.

5. V úterý ráno máme zeměpis.

6. Dneska vstávám později.

7. Tento týden nemáme přírodopis.

8. Každý den pomáhám mamince v obchodě.

9. Nechodím na fotbal v pondělí.

10. Dneska nemám oběd.

řešení: A/ 1. This year we are going to swim in P.E. 2. I go to school by bus every day./  I take the bus to school every day. 3.I prefer Maths to Czech. 4. I think Physic is difficult. 5. On Tuesday morning we have Geography. 6. I am geting up later today. 7. This week we aren't having Biology. 8. Every day I help my mum in the shop. 9. I don't go to football on Monday. 10. I'm not having lunch today.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.