Procvičování Rj 8. ročník

 

Doplň přivlastňovací zájmeno

я –  .............. папа, ты –  .............. семья, он –  .............. родители, она –  .............. имя, мы –  .............. мама, вы –  .............. друзья, они –  .............. сын

 

Podtrhni podle odpovědi slovo, které v otázce intonačně zdůrazníš.

Твой папа работает в больнице?   Да, в больнице.

Твой папа работает в больнице?   Нет. мама.

Твой папа работает в больнице?   Да, мой.

Твой папа работает в больнице?   Да, работает.

 

Doplň sloveso учить, учиться ve správném tvaru.

Я ..................... в школе. Мы ................... французский язык. Она ...................... математику. Они ..................... в вузе. Ты ................... в техникуме. Вы .................. географию.

 

Doplň osobní zájmeno ve správném pádu.

У (он) .............. брат, у (я) .............. нет ..............  У (Ян) .............. сестра, у (они) .............. нет .............. У (она) .............. дедушка, у (мы) .............. нет .............. У (вы) .............. мобильник, у (ты) .............. нет ..............

Как (она) .............. зовут? Ты (мы) .............. не забудешь? Сколько (ты) .............. лет? (Вы) .............. это не нравится?

Přelož

Máš sourozence? Mám kocoura. Kdo je ta žena? To je jeho manželka. A kdo je ten muž? To je můj muž. Má Petr tetu? Ona už nemá dědečka. Její tatínek je lékař. Jeho strýc pracuje na vysoké škole. Naše kamarádka je prodavačka.

 

ŘEŠENÍ

мой папа, твоя семья, его родители, её имя, наша мама, ваши друзья, их сын

Podtrhni podle odpovědi slovo, které v otázce  intonačně zdůrazníš.

Твой папа работает в больнице?   Да, в больнице.

Твой папа работает в больнице?   Нет. мама.

Твой папа работает в больнице?   Да, мой.

Твой папа работает в больнице?   Да, работает.

Doplň sloveso учить, учиться ve správném tvaru.

Я учусь в школе. Мы учим французский язык. Она учит математику. Они учатся в вузе. Ты учишься в техникуме. Вы учите географию.

Doplň osobní zájmeno ve správném pádu.

У него брат, у меня нет брата?. У Яна сестра, у них нет сестры. У неё дедушка, у нас нет дедушки. У вас мобильник, у тебя нет мобильника.

Как её зовут? Ты меня не забудешь? Сколько тебе лет? Вам это не нравится?

Přelož

У тебя есть брат или сестра? У меня кот. Кто эта женщина? Это его жена. А кто этот мужчина? Это мой муж. У Петра есть тётя? У неё уже нет дедушки. Её папа – врач. Его дядя работает в вузе. Наша подруга – продавщица.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.