Project My school

Podobně jako v učebnici na str. 34-35 vytvořte povídání o škole. Odevzdejte do pátku 3.3.

Foto k dispozici černobíle ve škole nebo zde.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.