PROJECT (skupina p.uč. Sekyrkové)

Téma: My ideal school

Představte si svou ideální školu a sepište pro ni pravidla, která by měla být dodržována žáky, učiteli a rodiči. Použijte MUST a MUSTN´T – ke každému vymyslete alespoň 6 pravidel. Můžete psát formou odrážek:

You must:

• …

• …

• …

You mustn´t:

• …

• …

• …

Pro svou ideální školu můžete vymyslet i název ( The School of …)

Dále sepište souvislý text (100 slov) , ve kterém porovnejte některá z pravidel vaší ideální školy s pravidly školy, kterou navštěvujete (např. I must arrive at my school before half past seven, but I don´t have to arrive at my ideal school before ten o´clock.). Používejte MUST, MUSTN´T a DON´T HAVE TO.  Můžete také napsat o tom, která pravidla mají školy společná a proč je důležité, aby byla dodržována.

Datum odevzdání: 2.6.2017Téma: My ideal school

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.