Ředitel školy rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ...

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč

Ředitel školy rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Lázně Bohdaneč:

 

Seznam uchazečů

Uchazeč Výsledek řízení Uchazeč Výsledek řízení

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský v.r. datum zveřejnění : 17. 4. 2019

ředitel

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.