SE LVEM DO PRAVĚKU

V pondělí 25.2. se čtvrťáci vydali se svým průvodcem, českým lvem, do pravěku. Nejdříve shlédli krátká videa ze seriálu Dějiny udatného českého národa a připomněli si, co se naučili v hodinách vlastivědy.
 
Rozdělili se do tlup a začali plnit první úkoly. Spolu se museli domluvit pravěkým jazykem. Nejdéle vydržela tímto jazykem hovořit paní asistentka Iva. Naši pračtvrťáci vyrobili krásnou keramiku - nádoby i sošky. Vytvořili jeskynní malby v prostorách nejvíce se jeskyni podobajících - našich šatnách. 
Po prasvačině se vypravili ven, kde si zahráli hru "Evoluce". Po ní se vydali postavit chýše a vyhloubit pasti na mamuta. Počasí jim přálo a dobu ledovou vůbec nepřipomínalo.
Přejeme Vám příjemné prachvilky u naší fotodokumentace.
Paní praučitelky.
 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.