ŠKOLNÍ DRUŽINA v novém školním roce

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny proběhne v pondělí 4. 9. 2017 ve škole Na Lužci.

Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

Provoz školní družiny bude zahájen v úterý 5. 9. 2017.

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině je k dispozici k vytištění v sekci SLUŽBY - ŠKOLNÍ DRUŽINA – Přihláška k zájmovému vzdělávání ve ŠD.

Informace o úplatě za školní družinu

Úplatu za školní družinu (1. pololetí) – 750,- Kč uhraďte bezhotovostně na účet školy do 30. 9. 2017. Číslo účtu:19-2512110237/0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka. Děkujeme.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.