Španělský den

Na pátek 22.6. si deváťáci připravili pro spolužáky z druhého stupně zábavné dopoledne se španělským jazykem a kulturou. Skupinky v jednotlivých třídách soutěžily v 6 disciplínách o ceny pro vítěze. Během dopoledne se dozvěděli všichni něco o španělštině, vyrobili si a ochutnali španělskou tortillu, zopakovali si své znalosti o Španělsku, jeho historii a kultuře, připomněli si známé španělské sportovce a zkusili dát gól brankářům z 9.A.

Děkujeme deváťákům za úsilí, které věnovali přípravě, a vervu, s kterou prezentovali svá vystoupení.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.