ŠPLHAVCI A OBYVATELÉ DUTIN

2.2. 2017 proběhla v naší základní škole Na Lužci  beseda ŠPLHAVCI A OBYVATELÉ DUTIN se zástupci organizace ORNITA. Děti se zde dozvěděly spoustu zajímavých informací o ptácích, žijících v našem okolí v dutinách stromů. Mnohé z nich již na vlastní oči děti v lesích a loukách viděly, ale jejich způsob hnízdění a hledání obživy jim více přiblížila slovem i prezentací krátkého filmu slečna Tereza Hromádková se svým kolegou Viktorem. Některé ptáčky si děti mohly prohlédnout živé, třeba špačka obecného Standu, puštíka obecného, žlunu zelenou, netopýra, na závěr dokonce i jihoamerického šplhavce tukana. Strakapoud prostřední, datel černý a žluna zelená byly vycpaniny, které děti ihned poznaly a správně pojmenovaly.

Dětem z mateřské školy, žákům 1.stupně ZŠ i vyučujícím se beseda s živými ukázkami moc líbila a těšíme se na další, tentokráte na téma KRKAVCI. Ale to zase až příští školní rok.

Mandátová Iveta

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.