Sportovní den 24. 6. - závěr sportovního klání "O pohár ředitele školy"

V pátek 24.6. se žáci druhého stupně sešli na fotbalovém stadionu na sportovním dni, který byl zároveň i závěrečnou akcí seriálu "O pohár ředitele školy". 

Žáci se předem rozdělili do družstev. Každá třída postavila jedno družstvo na softbal (devět žáků) a dvě družstva na ringo (po čtyřech žácích), přičemž družstva byla smíšená. Zejména v softbalu jsme se dočkali opravdu napínavých soubojů. Do poslední chvíle nebylo rozhodnuto ani o vítězi poháru.

V ringu mladších žáků zvítězilo družstvo 7. B X, mezi staršími bylo vítězné družstvo 8. A Y. V softbalu se na prvních místech umístila družstva 7. A (mladší žáci) a 9. A (starší žáci). V celkovém součtu bodů za tento sportovní den pak jasně zvítězila 7. A (mladší žáci) respektive 8. A (starší žáci).

Na konci akce pak byli vyhlášeni vítězové seriálu sportovních klání "O pohár ředitele školy". Zde se po několik měsíců soutěžilo v různých disciplínách. V kategorii mladších žáků se mohli z poháru radovat žáci 7. A a jejich třídní učitel Mgr. Ivan Čermák. V kategorii starších žáků získali pohár žáci 9. A paní učitelky Mgr. Aleny Stehnové.

U všech zúčastněných jsme ocenili soutěživost, fair play a nasazení, s jakým se do soubojů pustili. Děkujeme také rozhodčím, z nichž někteří museli strávit celé dopoledne na žhnoucím slunci. Těšíme se na další školní rok a další sportovní akce.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.