Sportovní kurz

Týden od 15. do 19. května strávily 6. a 8. ročníky na Horním Bradle. Kurz byl zaměřen na méně známé sporty - korfbal, softbal, ringo. Během tří dnů všichni natrénovali základy těchto sportů a na závěr proběhly turnaje čtyř smíšených družstev. Kromě toho si všichni vyzkoušeli běh do vrchu, svůj postřeh v postřehovém závodě a orientaci podle buzoly. Večerní program byl také různorodý - přetahování lanem, wellness, různé hry na louce i v lese. Počasí nám přálo, domů jsme odjížděli opálení, i když poněkud unavení.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.