Témata k ústnímu zkoušení

Ústní vyprávění cca 3-5 minut. Hodnotí se plynulost, srozumitelnost, slovní zásoba.

  • Food
  • Weather
  • My family
  • My life
  • Free time
  • My future
  • My house
  • Book, movie
  • Last holiday
  • The Czech Republic

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.