Test a projekt Aj Unit 3

Test Unit 3 píšeme v pátek 3.3.

Okruhy:

 • Past simple a continuous - zopakuj si tvoření kladných i záporných vět a otázek, kdy se který čas používá, souvětí typu While I was walking to school, I saw ... (jeden probíhající děj přerušen druhým)
 • slovní zásoba 3. lekce, fráze z Everyday English
 • Inventions, materials (str. 32 a 33)
 • had to, could, couldn't
Project When I was young / When my grand......... was young
 • můžete psát o sobě nebo o své babičce/dědovi
 • When I was young
 • inspiraci najdete v PS na str. 23
 • When my ... was young

  Zeptáte se svého prarodiče, jaký byl jeho/její život v mládí. Bude obsahovat tyto údaje:

  • kdy a kde se narodil/a
  • kde bydleli, kolik sourozenců měl/a, jak se jim tam žilo
  • jaké měl/a povinnosti jako dítě
  • kam chodil/a do školy
  • co dělal/a, když skončil/a školu, co studoval/a
  • byl na vojně? /babička asi ne :-)
  • kdy se oženil/vdala
  • kde pracoval/a, kdy se jim narodily děti
  • co si myslí o životě tehdy
  • přidejte obrázek (okopírovaný( - fotku vašeho prarodiče z dětství nebo mládí)
 • rozsah jako vždy minimálně 150 slov
 • odevzdávejte do 22.3.
Good luck!

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.