Test Aj 3. lekce

V pátek 24.2. píšeme test z celé 3. lekce.

1) THIS / THESE   (this – tento,tato,toto (č.jednotné) / these – tyto,tito,tato (č.množné)) Zopakuj si i nerpavidelná množná čísla u podstatných jmen (např. mice, children, men, atd.)
domy, obraz, pomeranče, kočka, budíky, krabice (1), poštovní známky, zuby, sukně

2) HOW MUCH IS THIS …. ? / HOW MUCH ARE THESE ….. ?
Tvoř otázky a odpovědi (např. How much is this postcard? It is five pence.)

 auto - £ 95, boty - £ 18, kniha - £ 23, hodinky - £ 9.84, kartáček na zuby - 76 p, 2 CD - 99p

3) NUMBERS, DAYS
Doplň do řady chybějící slovo.
eleven - ………………. – thirteen
Tuesday – Wednesday - ……………..
……………. – forty – forty-one
Friday - ……………… - Sunday
ninety-eight – ninety-nine - ………….
Sunday - …………….. – Tuesday

4) HAVE GOT / HAS GOT
Doplň do vět správný tvar slovesa „have got“
Jane and Ben …………. two dogs.
My mum ……………. a new kitchen.
Her friend ………………. good teachers.
I …………….. ten pencils in my bag.
Our parents …………….. a fast car.
Susan ……………. a brother.
Their sisters ……………… lots of CDs.
Children …………….. difficult homework.
Jim ……………… a big bedroom.
Lucy and Bob ……………. blue bikes.

5) HAVE GOT / HAS GOT – ZKRÁCENÝ TVAR (´VE GOT / ´S GOT)
Doplň do vět správný tvar slovesa „have got“ ve zkráceném tvaru

They …………….. a big garden.
I …………… seven apples in my bag.
She …………… three sisters.
We …………….. a cat.
He ……………… short hair.
John ………………… a nice jacket.
You ………………… a blue bag.
Jane ………………… two books in her bag.
Tom ………………… three windows in his bedroom.
I ………………… breakfast in the kitchen.

6) HAVE GOT / HAS GOT / HAVEN´T GOT / HASN´T GOT
Vytvoř  správně věty.
Kate -  červené jablko                   Amy - 2 zelená pera                Jane and Tim - dlouhá tužka     

Mrs Taylor -  žlutý banán              Kim - černá kočka                     my friends - fialová květina         

 Jane and Tim ………………… a pencil.
Kate ………………… a green apple.
Kim …………………. a cat.
My friends ……………… a pink flower.
Jane and Tim ……………… pens.
Mrs Taylor ……………….. two bananas.
Kate ……………….. a red apple.
Kim ……………….. a white cat.
Amy ………………… three pens.
My friends ……………… a flower.
Jane and Tim ……………… a blue pencil.

7) HAVE GOT / HAS GOT – krátká odpověď
Podle cvičení č. 6 odpovídej na otázky. (např. Has Kim got a dog?   No, she hasn´t.)
Have Jane and Tim got a pen? ……………………
Has Kim got a black cat? …………………….
Have my friends got a blue flower? …………………
Has Amy got two pens? ………………………
Has Kim got two cats? …………………
Have Jane and Tim got a red and yellow pencil? …………………..
Has Mrs Taylor got a banana? ……………………
Have my friends got a pink flower?  ………………..
Have Jane and Tim got a short pencil? …………………

8) SCHOOL SUBJECTS
český jazyk, chemie, matematika, informatika, tělocvik - hry, výtvarná výchova, zeměpis, hudební výchova
        
             

ŘEŠENÍ

1) these houses, this picture, these oranges, this cat, these alarm clocks, this box, these stamps, these teeth, this skirt

2) How much is this car?                             How much are these shoes?             How much is this book?
It is ninety-five pounds.                           They are eighteen pounds.               It is twenty-three pounds.
                 
How much is this watch?                  How much is this toothbrush?             How much are these CDs?
It is nine pounds eighty-four.           It is seventy-six pence.                           They are ninety-nine pence.

3) eleven – twelve  – thirteen
Tuesday – Wednesday – Thursday
thirty-nine  – forty – forty-one
Friday – Saturday  - Sunday
ninety-eight – ninety-nine – a hundred
Sunday – Monday  – Tuesday

4) My mum has got a new kitchen.
Her friend has got good teachers.
I have got ten pencils in my bag.
Our parents have got a fast car.
Susan has got a brother.
Their sisters have got lots of CDs.
Children have got difficult homework.
Jim has got a big bedroom.
Lucy and Bob have got blue bikes.

5) They ´ve got a big garden.
I ´ve got seven apples in my bag.
She ´s got three sisters.
We ´ve got a cat.
He ´s got short hair.
John ´s got a nice jacket.
You ´ve got a blue bag.
Jane ´s got two books in her bag.
Tom ´s got three windows in his bedroom.
I ´ve got breakfast in the kitchen.

6) Jane and Tim have got a pencil.
Kate hasn´t got a green apple.
Kim has got a cat.
My friends have got a pink flower.
Jane and Tim haven´t got pens.
Mrs Taylor hasn´t got two bananas.
Kate has got a red apple.
Kim hasn´t got a white cat.
Amy hasn´t got three pens.
My friends have got a flower.
Jane and Tim haven´t got a blue pencil.

7) Have Jane and Tim got a pen? No, they haven´t.
Has Kim got a black cat? Yes, she has.
Have my friends got a blue flower? No, they haven´t.
Has Amy got two pens? Yes, she has.
Has Kim got two cats? No, she hasn´t.
Have Jane and Tim got a red and yellow pencil? Yes, they have.
Has Mrs Taylor got a banana? Yes, she has.
Have my friends got a pink flower?  Yes, they have.
Have Jane and Tim got a short pencil? No, they haven´t.

8) Czech, Chemistry, Maths, IT, PE/Games, Art, Geography, Music

 

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.