Test - going to

Přeložte následující věty. Použijte vazbu GOING TO.

1. Petr bude hrát na kytaru.    2. Co budeš dělat na svoje narozeniny?    3. Budu jíst dort.    4. Pojedou na dovolenou?    5. Chystá se Amy vařit oběd?    6. Co si objednáš?    7. Objednám si boloňské špagety a sklenici džusu.    8. Sam se dnes večer bude dívat na televizi.

1. Petr is going to play the guitar.    2. What are you going to do on your birthday?    3. I´m going to eat a cake.    4. Are they going to go on holiday? 5. Is Amy going to cook the lunch?    6. What are you going to have?    7. I´m going to have spaghetti bolognese and a glass of orange juice.    8.Sam is going to watch TV tonight.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.