Test - past simple: questions + homework

Vytvořte z následujících otázek v minulém čase prostém otázky (opět v minulém čase prostém):

1. Peter got a present.

2. Jane ate a cake.

3. He had a strange dream.

4. They went to the sports centre.

5. Mickey wrote to Millie.

6. She broke her leg.

Odpovědi:

1. Did Peter get a present?

2. Did Jane eat a cake?

3. Did he have a strange dream?

4. Did they go to the sports centre?

5. Did Mickey write to Millie?

6. Did she break her leg?

 

HOMEWORK:

Za domácí úkol vytvořte na pátek 17.3. tabulku podle cvičení 4b/35 v učebnici (použijte sešit, do kterého si píšete cvičení). Pro popis si zvolte někoho z rodiny nebo např. hrdinu z vašeho oblíbeného filmu a uveďte (jednoslovně) informace: Who? What? How? When? Where? What/do? S úkolem budeme pracovat v páteční hodině.

Příklad:

Who: my brother

What: broke hand

How: skateboard

When: last year

Where: playground

What/do: hospital

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.