Test UNIT 5

Na test si zopakujte:

• adjectives and adjective order

• unit 5 vocabulary

• sorry and afraid

• There is/are + ing form

• I can hear/see... someone -ing

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.