Unit 1 test a Project

Unit 1 test

Píšeme v pondělí 24. 10. 2016

Okruhy:

·       present simple / present continuous – střídání obou časů, kladná věta, zápor, otázka

·       fráze str. 9 v učebnici

·       jobs – slovní zásoba str. 13 v učebnici

·       práce s textem – odpovědi na otázky

·       adjectives describing people – přídavná jména popisující osoby (slovní zásoba z celé lekce)

 

 

 

Project My ideal job:

Napiš o svém vysněném povolání. Můžeš se držet následující struktury: What do you want to be? Why? What education do you need? (vzdělání) What qualities you must have? (vlastnosti) Working hours? (pracovní doba) What are you duties? (povinnosti, pracovní náplň, co děláš) How much do you earn? (kolik si vyděláš) Where do you work? (kde pracuješ, místo) Mělo by to být v přítomném čase prostém. Doplň obrázky.

Rozsah: 100 - 150 slov

 

Odevzdání ve čtvrtek 3. listopadu. Pozdní odevzdání snižuje známku o stupeň.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.