Unit 1 test a Project

Unit 1 test píšeme v úterý 6. 12.

co test obsahuje:

·      present simple – přítomný čas prostý – kladná, záporná věta i otázka.

·      present continuous – přítomný čas průběhový např. I am writing. – kladná, záporná věta i otázka

·      řadové číslovky

·      měsíce

·      slovní zásoba z celé lekce včetně počasí

·      práce s textem – čtení a odpovídání na otázky

 

Project: My life

1.  Napiš rozhovor (a magazine interview), ve kterém odpovídáš na otázky o sobě. Viz str. 16 v učebnici.

2.  Najdi fotografie ze svého života. (rodina, kamarádi, záliby) Napiš, kdo je na fotce a co dělá (přít. čas průběhový). (Fotografie mohou být i černobílé - okopírované). Kdo nenajde vhodné fotografie, nakreslí vlastní obrázky. Viz str. 8 v učebnici.

3.  Udělej obrázkový kalendář s měsíci v roce (viz str. 12 v uč. – nemusí být žádné fotografie, jen nakreslené obrázky) Ke každému měsíci napiš alespoň jednu větu. Např. jaké je počasí, jestli máš ten měsíc rád a proč, co obvykle děláš. (přítomný čas prostý)

Piš do projektového sešitu ve tvrdých deskách. (z loňska – kdo má)

Odevzdání projektu: v úterý 13. 12. 2016.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.