Unit 2 test a Project

Unit Test 2 píšeme ve čtvrtek 12. ledna

okruhy: 

· present perfect - kladná věta, záporná, otázka

· for/since

· clothes (sl. zásoba)

· too/enough

· fráze str. 17 v učebnici

· reading - a letter (otázky a odpovědi podle textu)

 

 

Project - Makeover (změna image)

Vyber si nějakého člověka a udělej jeho proměnu. V úvodu napiš něco o něm/ní (věk, povolání, záliby, proč chce změnit image).

Potom popisuj, co všechno se na ní/něm změnilo. Změnu uskutečňuješ buď ty, nebo celý tým - kadeřník, vizážista (makeup artist), stylista, případně i osobní trenér nebo plastický chirurg :-) Můžeš zapojit i fotografa. Tyto věty piš v předpřítomném čase (např. The hairdresser has dyed her hair to black). Nepoužívej jen jedno sloveso!!! (change, make, cut, dye, buy, remove etc.)

Na závěr napiš jeho/její názor, jak se proměna povedla. Můžeš udělat i jinou (fantasy, crazy) verzi tohoto, pokud dodržíš výše uvedené. Doplň obrázky před a po - buď si je nakreslíš sám/sama, nebo ti je někdo nakreslí, nebo si je vystřihneš z časopisu a dokreslíš nebo najdeš na internetu, technicky zdatní jedinci použijí photoshop. :-)

rozsah: 150 slov

odevzdání v pátek 13.1.2017       (Pozdní odevzdání snižuje známku o stupeň.)                                                                                  

Viz vzor na nástěnce.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.