Unit 4 test a Project (sk. p. uč. Stehnové)

Test Unit 4 píšeme ve středu 2. 11. 2016

okruhy:

- past continuous - kladná věta, otázka, zápor

- past continuous X past simple

- prepositions of time - časové předložky

- fráze z této lekce

- slovní zásoba z této lekce

- práce s textem

Project: Vyber si ze dvou možností

A/ Our house/flat

Popiš váš dům nebo byt. Fráze There is a ....  / There are.... .Nakresli plánek s místnostmi a zařízením. Můžeš doplnit fotografiemi. Zvláštní pozornost věnuj svému pokoji. Používej slovní zásobu z této lekce.

B/ Detective story

Vymysli detektivní příběh podobný tomu v učebnici. Nakresli jednoduchý plánek domu, popiš osoby, které v příběhu vystupují. Do plánku zakresli, kde se nácházely. U každého člověka v textu napiš, co v danou chvíli, kdy se zločin stal, dělal (past continuous) a kde byl. Dále napiš, které důkazy máš, např. kde se našly čí otisky prstů, kde byla vražedná zbraň apod. Můžeš doplnit rozhovorem detektiva s jedním z podezřelých (např. What were you doing, when you heard the shot?), řešení napiš na konec příběhu (můžeš ho napsat vzhůru nohama, aby čtenář musel chvíli hádat).

U obou možností platí: rozsah textu asi 150 - 200 slov + plánek (v případě A - velmi podrobný a tedy větší) tj. asi 1 - 2 stránky A4 (v závislosti na velikosti vašeho písma). Pište do projektového sešitu z minulých let. Odevzdání ve středu 9. 11. 2016. Hlídejte si termín, pozdní odevzdání snižuje známku o stupeň. Naučte se být zodpovědní. :-) 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.