Unit 5 Test a Project (sk. pí uč. Stehnové)

Unit 5 Test píšeme v pondělí 9. 1. 2017

okruhy: 

·         future arrangements (použití přítomného průběhového času pro budoucí plány)

·         slovní zásoba z Unit 5 (místa ve městě, přídavná jména - protiklady)

·         the - v názvech

·         a/an, the  - členy 

·         předložky místa on, at, in

·         orientace po městě, příkazy

·         nahrazování jmen zájmenem (osobním, přivlastňovacím)

 

Project:

Vyber si ze dvou možností:

A/ My ideal city - vymyšlené fantazijní město. Nakresli plánek s ulicemi, náměstím, řekou, mosty, kruhovými objezdy, budovami atd. ve městě. Dej názvy ulicím a náměstím. Popiš, co kde ve městě leží, používej výrazy z této lekce. 

Napiš rozhovor, kde se jeden člověk ptá na cestu a druhý mu ji popisuje. Podle popisu do mapy zakresli cestu.

 

B/ An important city - Jakékoli existující město (české i zahraniční). Najdi mapu/plánek, popiš hlavní budovy ve městě, co kde je, používej výrazy z této lekce. Napiš rozhovor, kde se jeden člověk ptá na cestu a druhý mu ji popisuje. Podle popisu do mapy zakresli cestu.

 

V obou případech rozsah alespoň 150 - 200 slov. Mapa, (v případě B i fotografie budov ve městě)

Odevzdání v pátek 13. 1. 2017

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.