Věda na dvoře

Na školním dvoře budovy na náměstí si 20. 9. připravili své stánky vědci a studenti z Univerzity Pardubice. Konkrétně se jednalo o stánek Fakulty zdravotnických studií, Fakulty chemicko-technologické a Fakulty elektrotechniky a informatiky. Postupně se na dvoře vystřídali žáci pátých až devátých tříd a navštívili nás také žáci ze sousední ZŠ Rohovládova Bělá. Asi nejvíc žáky pobavily "opilecké brýle", někteří si zkusili chůzi se slepeckou holí, mnohé chlapce nadchla robotická autíčka, všichni si se zájmem prohlíželi 3D tiskárnu při práci, nahlíželi do mikroskopů nebo určovali pH látek ve zkumavkách. Podle zájmu dětí to byla výborná akce, která měla svůj smysl. Některým se tak otevřely dveře do světa vědy         a možná se nadchli pro některý z oborů.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.