Výtvarná soutěž - 120 let školy

Naše škola slaví letos 120. narozeniny. Přidáváme se ke gratulantům s naší výtvarnou soutěží. Soutěžit může každý z vás, budeme na tom pracovat v hodinách výtvarné výchovy, ale můžete se podle svého zájmu zůčastnit s vlastní prací. Ceny jsou již připraveny. Vybrat si můžete z těchto témat:

1.      Spousta zážitků – zachycení zážitku spojeného se školou, co se děje ve škole, kamarádi, akce školy, zachycení situací, lidské postavy, tváře, prostory školy, hřiště, školní kuchyňky, tříd, chodeb apod.

2.      Škola je hra – učíme se hrou, můj oblíbený předmět, můj oblíbený učitel.

3.      Když byla škola ještě mladá – obrazy z historie naší školy, jak mohla vypadat školní třída, jak vypadali žáci, využití starých fotografií.

4.      Místo, které mám rád/a – návrh na zařízení a vybavení třídy snů, oblíbené odpočinkové zóny pro přestávky, dalších prostor školy, jídelny.

A jak budou vypadat vaše práce? Zvolte si z těchto technik a formátů:

A4 – A3 i prostorové práce. Kresba, malba, koláž, PC grafika (pro kategorie C a D - 2. stupeň ZŠ), prostorový objekt – model.

Každý žák si může vybrat ze zvolených témat a zpracovat je vhodnou libovolnou technikou. Každý žák může být v soutěži zastoupen maximálně 2 pracemi na dvě různá témata.

Kategorie:

A – 1. – 3. ročník

B – 4. – 5. ročník

C – 6. – 7. ročník

D – 8. – 9. ročník

Práce odevzdávejte třídnímu učiteli (na 1. stupni) nebo pí uč. Stehnové (na 2. stupni) s tímto označením: Jméno, příjmení, kategorie, třída, téma

Uzávěrka soutěže: 27. května 2016 – pátek

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.