Zápis do školní družiny - školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, zápis do školní družiny se uskuteční v pondělí 2. 9. 2019 ve škole Na Lužci v době od 7:35 do 9:00 hodin. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel!

Provoz školní družiny začíná v úterý 3. 9. 2019. Další informace o ŠD (kritéria přijímaní žáků, přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině, údaje
o platbě,…) získáte na stránkách školy v sekci SLUŽBY - ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i dětem krásné prázdniny.

Vychovatelky školní družiny.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.