Židovská Praha

     Žáci 9. ročníků navštívili dne 1. prosince, v rámci výuky literatury, Židovské muzeum v Praze. V interaktivním programu s názvem ,,Badatel‘‘ se žáci seznámili s běžným životem židů. Blíže poznali zásady jejich stravování (košer jídlo, sederový talíř), svátky (chanuka, šabat, purim), zvyky při svatebním obřadu (předsvatební smlouva, rituální lázeň) či jejich každodenní povinnosti spjaté s judaismem.

     Ve druhé části našeho programu jsme si prohlédli Staronovou a Klausovu synagogu. Nejvíce žáky zaujala Pinkasova synagoga. Stěny tohoto svatostánku pokrývají jména českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi nacistické perzekuce v letech 1942 – 1944. Velmi působivé byly originální kresby dětí vězněných v terezínském koncentračním táboře v letech 1942 – 1944.

     Naše kroky dále směřovaly na Starý židovský hřbitov, kde jsme si prohlédli shluky náhrobků z různých dob. Naši největší pozornost vzbudil náhrobek náboženského učence rabiho Löwa, s jehož postavou je spojena pověst o vytvoření umělé bytosti – golema.

     Naše exkurze byla zakončena nezbytným rozchodem a posléze šťastným návratem vlakem zpět do Pardubic.

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.