kalendář akcí

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - TERMÍNY

Zahájení školního roku:                     pondělí  3. září 2018

Ukončení 1. pololetí:                          čtvrtek 31. ledna 2019.

Ukončení 2. pololetí:                          pátek 28. června 2019

Prázdniny  

 • podzimní:      pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
 • vánoční:        sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna
 • pololetní:       na pátek 1. února 2019
 • jarní:              4. – 10. února 2019
 • velikonoční:   čtvrtek 18. – pátek 19. dubna 2019
 • hlavní:           sobota 29. června – neděle 1. září 2019

Termíny pedagogických rad

 1. pololetí                 
 • zahajovací   -   27. a 31. srpna 2018
 • čtvrtletní     -   13. listopadu 2018 
 • pololetní      -   28. ledna 2019

       2. pololetí  

 • čtvrtletní     -   16. dubna 2019
 • závěrečná   -   24. června 2019

Informace o prospěchu a chování žáků:

 • 5.9. 1. st., 11. 9. 2.   st. 17 h         úvodní schůzka
 • 12. a 13. 11. 2018      SRPŠ      17 h                                        pondělí  1. st.
 •  7. a 8. 1.   2019          konzultační hodiny   16-18 h                 úterý     2. st.
 •  15. a 16. 4.   2019      SRPŠ     17 h
 •  3. a 4. 6. 2019          konzultační hodiny      16 – 18 h

Hlavní výbor SRPŠ                                      23. 10. 2018

Zápis do 1. ročníku                                             1. 4. – 30. 4. 2019

Dny pracovního klidu

28. září          Den české státnosti
28. říjen         Den vzniku samostatného Československého státu - 1918 (Independence Day)
17. listopad   Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989 (Students' fight for freedom and democracy - 1989)
1. leden         Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
19. duben      Velký pátek (Great Friday)
22. duben       Pondělí velikonoční (Easter Monday)
1. květen        Svátek práce (May Day)
8. květen         Den osvobození od fašismu - 1945 (Liberation from Fascism Day - 1945)
5. červenec     Den slovanských věrozvestú Cyrila a Metodeje (St. Cyril & St. Methodius Day)
6. červenec     Den upálení mistra Jana Husa - 1415 (John Huss Day)
 
 

Významné dny

27. leden        Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen        Mezinárodní den žen
12. březen      Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
5. květen        Květnové povstání českého lidu - 1945 (Prague Uprising - 1945)
27. červen      Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad     Den válečných veteránů

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.