kalendář akcí

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - TERMÍNY

Zahájení školního roku:                     pondělí  2. září

Ukončení 1. pololetí:                          čtvrtek 31. ledna 2020.

Ukončení 2. pololetí:                          úterý 30. června 2020

Prázdniny

 • Volno             pondělí 28. října
 • podzimní:      úterý 29. října a středu 30. října 2019
 • vánoční:        sobotu 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna (do školy 6.1.)
 • pololetní:       na pátek 31. ledna 2020
 • jarní:              10.2  – 16. února 2020
 • velikonoční:   čtvrtek 09. – pátek 10. dubna 2020
 • Volno pondělí   13. dubna - Velikonoční pondělí

 • Volno pátek      1. května

 • Volno pátek      8. května

 • hlavní:           středa 01. července – pondělí 31. srpna 2020  / nástup 1.9.2020 

Termíny pedagogických rad

 1. pololetí                 
 • zahajovací  -   26. a 30. srpna
 • čtvrtletní     -   12. listopadu
 • pololetní      -   27. ledna

       2. pololetí  

 • čtvrtletní     -   21. dubna
 • závěrečná   -   24. června

Informace o prospěchu a chování žáků:

 • 9.9. 1.st. a  10.9. 2.st.   -  17 h         úvodní schůzka
 • 11.11 a 12. 11.        SRPŠ      17 h                                       pondělí  1. st.
 • 13.01 a 14. 01.       konzultační hodiny   16-18 h                 úterý     2. st.
 •  20.04  a 21. 04.     SRPŠ     17 h
 •  08.06  a 09. 06.      konzultační hodiny      16 – 18 h

Hlavní výbor SRPŠ           24. 10. 

Zápis do 1. ročníku          1. 4. – 30. 4.

 

Dny pracovního klidu

28. září          Den české státnosti
28. říjen         Den vzniku samostatného Československého státu - 1918 (Independence Day)
17. listopad   Den boje studentů za svobodu a demokracii - 1989 (Students' fight for freedom and democracy - 1989)
1. leden         Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
19. duben      Velký pátek (Great Friday)
22. duben       Pondělí velikonoční (Easter Monday)
1. květen        Svátek práce (May Day)
8. květen         Den osvobození od fašismu - 1945 (Liberation from Fascism Day - 1945)
5. červenec     Den slovanských věrozvestú Cyrila a Metodeje (St. Cyril & St. Methodius Day)
6. červenec     Den upálení mistra Jana Husa - 1415 (John Huss Day)
 
 

Významné dny

27. leden        Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. březen        Mezinárodní den žen
12. březen      Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
5. květen        Květnové povstání českého lidu - 1945 (Prague Uprising - 1945)
27. červen      Den památky obětí komunistického režimu
11. listopad     Den válečných veteránů

 

 

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.