OZNÁMENÍ  - Volby do Školské rady

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady

zřízené dne 1. 1. 2006 vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

pro 1. stupeň ZŠ

na den 13. 11 2017 v budově ZŠ Na Lužci od 16 do 19 hodin v učebně školní družiny

pro 2. stupeň ZŠ

na den 14. 11. 2017 v budově ZŠ Masarykovo náměstí od 16 do 19 hodin v počítačové učebně.

V Lázních Bohdaneč dne 13. 10. 2017

                                                                                                    Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský

                                                                                                              Ředitel školy

 

Rada školy

členové:

Mgr. Iva Havelková                                 

Mgr. Soňa Drvotová                                     

Ing. Jiří Licek                                           

Mgr. Radka Martykánová

... dodá obec

....dodá obec

 

  • volby školské rady proběhly  13 a 14. 11. 2017

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.