Základní informace

základní informace ke stažení ve formátu PDF  Základní informace web.pdf

Základní informace

Přijímání žáka do ŠD

Žák je přijímán do školní družiny na základě řádně vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání ve školní družině a splnění přijímacích kritérií.

Přednostně jsou přijímáni žáci prvních a druhých tříd, následně třetích tříd, popřípadě čtvrtých a pátých tříd.

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni a poučeni s dodržováním vnitřního řádu školní družiny, s předpisy a s pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti. O případném porušení řádu informuje rodiče (zákonné zástupce) vychovatelka.

Úplata za ŠD činí 750,- Kč za pololetí a hradí se bezhotovostně na účet školy.

  • 1. pololetí do 30. 9.,
  • 2. pololetí do 28. 2.

Číslo účtu: 19-2512110237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte: úplata ŠD, jméno a příjmení žáka.

Kontakt

mobilní telefon (vedoucí vychovatelka): 774 753 918

 

Organizace ŠD

Ranní družina

Provoz ranní družiny probíhá v době od 6:30 do 7:15. Žáci budou vpuštěni do budovy školy po zazvonění u vchodových dveří od 6:30 do 7:00 hodin!

 

Odpolední družina

  • Po skončení vyučování od 11:10 do 12:05 – dopolední program,
  • cca 12:30 - přesun do školní jídelny (náměstí), 
  • 13:00 – odchod žáků  po obědě (od jídelny), 
  • cca 13:30 – odchod ze školní jídelny – odpolední program (dle počasí), 
  • 15:00 až 16:30 odchod žáků domů ze školy Na Lužci.

Prosíme rodiče, aby po zazvonění trpělivě vyčkali na příchod svého dítěte u vchodových dveří.

 

Omluvenka musí obsahovat:

datum, jméno a příjmení žáka, zda žák bude odcházet sám nebo v doprovodu rodičů (sourozence, prarodiče,…), podpis zákonného zástupce.

Žáka NELZE pouštět ze školní družiny na telefonickou výzvu bez doprovodu!

V případě vyzvedávání žáka jinou osobou, než je uvedena v přihlášce, musí být na omluvence uvedeny osobní údaje dané osoby (jméno, příjmení a číslo občanského průkazu,
kterým se prokáže).

 

Doporučení

Žáci by měli mít vhodné oblečení a obuv k pobytu venku, náhradní ponožky a spodní prádlo (vše v sáčku v šatně). Všechny věci podepsat! Nutná je PLÁŠTĚNKA (z bezpečnostních důvodů NE DEŠTNÍK!). Každý žák si nosí u sebe kapesník (nejlépe balíček papírových kapesníků).

 

Kroužky

V době provozu školní družiny může žák navštěvovat zájmové kroužky, vedené pedagogy
či lektory. Veškeré informace, týkající se daného kroužku, si rodiče (zákonní zástupci) vyřizují s lektorem. Vychovatelka žáka lektorce předá pouze na písemnou žádost rodičů (zákonných zástupců). 

 

Obědy

Školní družina je se školní jídelnou pouze partnerem, proto veškeré informace týkající se stravování žáka, (včetně odhlašování obědů) podá vedoucí školní jídelny paní Šoltová    (tel.: 773 931 203).

Žáci si nosí čip na oběd sami (dobře upevnit na klíčenku!). Za případnou ztrátu čipu vychovatelka nezodpovídá!

 

Za věci (hračky, mobilní telefony, tablety…), které si žáci přinesou do školní družiny, vychovatelka nezodpovídá!

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.