Aktuality

Informace školní jídelny

V jídelně je nainstalován elektronický systém výdeje stravy s využitím osobních identifikačních klíčenek.

Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníkových rodičů na účet ŠJ. Jídelna nepřijímá hotovost za stravné.

Každý strávník (rodiče žáka) si zařídí trvalý příkaz k úhradě ze svého účtu (na 10 školních měsíců je první splátka v srpnu, poslední v květnu) s těmito údaji:

 1. ve prospěch účtu č. 19-2512500227/0100 (účet školní jídelny u KB Pardubice)
 2. variabilní symbol: evidenční číslo strávníka (přiděluje vedoučí školní jídelny)
 3. konstantní symbol: 0558 – převod mezi účty
 4. splatnost: k 20. dni předcházejícího měsíce(tj. k 20.8. na září)
 5. částka: měsíční záloha pro věkové kategorie – nikoliv pro třídy!

  Podle vyhlášky č.107/2005Sb. o školním stravování – příloha č.2,jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém tohoto věku dosahují (školní rok = 1.9. – 31.8.)

  - strávníci 6 - 10 let 484,-Kč (22 dní x 22,--Kč)
  - strávníci 11 - 14 let 528,-Kč (22 dní x 24,--Kč)
  - strávníci 15 a více 550,-Kč (22 dní x 25,--Kč)

  (ceny obědů od 1. 9. 2013)

Vyúčtování je prováděno 1x ročně k 30.6. na konci školního roku. Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na návratce. Změní-li se Váš účet, oznamte změnu vedoucí školní jídelny.

Návratku pro platbu stravného si můžete stáhnout zde (DOC). Vytištěnou a vyplněnou ji odevzdáte vedoucí školní jídelny p. Šoltové popřípadě pošlete emailem na adresu o.soltova@centrum.cz.

Nebude-li k 1. dni nového měsíce na účtu školní jídelny požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka. Bez zaplacení zálohy nebude oběd vydán.

Zálohu za stravné na další měsíc, která bude připsána na účet školní jídelny, hodnotí program automaticky jako přihlášení strávníka na další měsíc. Pokud je strávník od 1. dne nového měsíce nemocen, je nutné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky.

osobně na objednávkovém terminálu umístěném v hale před vstupem do jídelny

telefonicky 464 600 315 - kancelář vedoucí školní jídelny

Obědy lze odhlásit denně do 7.00 hodin.

Každý strávník si musí zakoupit identifikační klíčenku v ceně 100,-Kč, tato částka je vratná při vrácení klíčenky po ukončení docházky do školní jídelny. V případě ztráty je nutno zakoupit klíčenku novou! Ztrátu klíčenky je nutné nahlásit vedoucí školní jídelny, která zablokuje ztracenou klíčenku, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vyzvednutí přihlášeného oběda. Bez identifikační klíčenky nebude oběd vydán.

Výdej do jídlonosičů v 10. 45 - 11. 45 hodin u zadního vchodu pro zásobování. Zákaz výdeje do skleněných nádob.

Strava podávaná v rámci školního stravování se konzumuje v prostorách zařízení školního stravování. První den nemoci umožní jídelna odebrání jídla do jídlonosičů, ostatní dny přebírá péči o dítě rodina.

Aktuální informace školní jídelny a jídelníček najdete na www stránkách školy.

Druhá varianta oběda se připravuje ve dnech úterý a čtvrtek, a to v tom případě, je-li přihlášeno nejméně 30 zájemců.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky, nevybírá se na ně záloha.

Přihlášky, všechny dotazy a informace vyřizuje vedoucí školní jídelny O. Šoltová.

Objednávky stravy:

Obědy lze odhlásit denně do 7.00 hodin.

 • osobně na objednávkovém terminálu umístěném v hale před vstupem do jídelny
 • telefonicky 464 600 315 - kancelář vedoucí školní jídelny

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.