4.A

AJ ZÁVĚREČNÝ TEST (pondělí 19.6.)

LEKCE 23-26 1 Přelož (Nápověda: Who – Where – What – When – Why – How ) Kdy? ……………………. Jak? …………………….. Kdo? ……………………. Co? Jaký? ………………. Proč? ……………………. Kde? …………………….   2 Doplň správnou předložku (in – on – at) ……… the afternoon ……… three forty  …….. Saturday evening ….….. one...
Celý článek

AJ LEKCE 24 (PROCVIČOVÁNÍ)

Přelož. 1 Moje sestra vstává v 6 hodin. 2 Jane obědvá ve škole. 3 Tom a Ben mají rádi sport. 4 Jeho bratr hraje tenis v pondělí. 5 Moji kamarádi plavou každé odpoledne. 6 Jim dělá DÚ ve škole. 7 Náš pes běhá každý den. 8 Její kočka pije mléko každé ráno. 9 Jane sleduje televizi večer. 10...
Celý článek

AJ LEKCE 15-21 (TEST čtvrtek 4.5.)

1.    DOPLŇ, ČÍ VĚCI TO JSOU.    ….…. ruler is long. (Jane)   ……. ruler is short. (Kev)               ….…. ruler is grey. (Jim)     ……. ruler is green. (Bob) 2.    NAPIŠ KRÁTKOU ODPOVĚĎ. Is...
Celý článek

AJ NUMBERS (TEST - čtvrtek 27.4.)

Napiš anglicky  67, 25, 105, 94, 129, 12, 34, 61, 154, 46, 73, 13, 52, 101, 11, 85,    ŘEŠENI 67 sixty-seven 25 twenty-five 105 one hundred and five 94 ninety-four 129 one hundred and twenty-nine 12 twelve 34 thirty-four 61 sixty-one 154 one hundred and fifty-four 46 forty-six 73...
Celý článek

AJ SLOVÍČKA LEKCE 19 (TEST - čtvrtek 6.4.)

Přelož. 1 každý den 2 ve vzduchu 3 špinavá pláž 4 přinést zpátky 5 převalit se 6 dálkové ovládání 7 opravdu legrační 8 mokrý klacek 9 učit se angličtinu 10 lézt po podlaze 11 roztomilé zvířátko 12 alergický na srst   ŘEŠENÍ 1 every day 2 in the air 3 dirty beach 4 bring back 5 roll over 6...
Celý článek

AJ PROCVIČOVÁNÍ LEKCE 15 (TEST - úterý 21.2.)

Přelož. 1 Robova taška je modrá. 2 Bobova maminka je doma. 3 Kenovo auto je rychlé. 4 Timův kamarád je nemocný. 5 Benova škola je velká. 6 Tomova tužka je na stole. 7 Kevův bratr umí zpívat. 8 Danův pes neumí plavat. 9 Toto je maminčina bunda. 10 Líbí se mi kamarádovo kolo. 11 Na obrázku je...
Celý článek

AJ PROCVIČOVÁNÍ "CAN / CAN´T" (TEST - čtvrtek 16.2.)

Přelož. Umím nakreslit auto. Panenka neumí číst knihy. Umíme běhat a skákat. Můj kamarád neumí mluvit anglicky. Její pes umí chytit míč. Náš učitel umí používat počítač. Jeho sestra neumí hrát karty. Neumím vařit. Kočka neumí psát na klávesnici. Ryba neumí chodit.   ŘEŠENÍ I can draw a car. A...
Celý článek

AJ PROCVIČOVÁNÍ LEKCE 9-14 (TEST - úterý 31.1.)

1. Napiš, co vidíš na obrázku. In the picture I can see  ….………….……………………..………………………………………………………………………   2. Přelož já jsem ………………………………….  my nejsme………………………………. ona je …………………………………...  oni nejsou……………………………….. on není…………………………………..  ty jsi……………………………………... vy...
Celý článek

AJ SLOVNÍ ZÁSOBA A VĚTY LEKCE 10 (TEST - Po 9.1.)

Přelož   1 Toto letadlo je dlouhé. 2 Moje krabice je lehká. 3 Já jsem pomalý. 4 Jeho taška je těžká. 5 Tento dárek je levný. 6 Auto je drahé. 7 Její pes je rychlý. 8 Jsem smutný. 9 Máme se velmi dobře. 10 Ona se má fajn. 11 Je mu špatně. 12 To je skvělé. 13 Nemám se moc dobře. 14 Ty se máš...
Celý článek

AJ MNOŽNÉ ČÍSLO (TEST - pondělí 12.12.)

Přelož. (pozor na množné číslo podstatných jmen) Já mám dvě tramvaje. Nemám rád rajčata. Pod židlí jsou dvě malá autíčka. Moje kolo je modré. Na podlaze jsou dvě nákladní autíčka. Jablka jsou červená a zelená. Mám rád medvídky. Ve třídě jsou červené krabice. Moje hračky jsou...
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.