5.B

Opakování 5. lekce - řešení

Can x can´t Jim can run. Tom can´t take photographs. James can speak English. My friend can´t use the computer. Can Amy count? Yes, she can. Can you sing Czech songs? Yes, I can. Dan can´t drive a car. Kim can play the violin. Bob can´t ride a bike. Can David read and write? No, he can´t. Can Peter...
Celý článek

Project Free time

Napište o tom, co děláte vy a vaši kamarádi ve volném čase. Projekt vypracujte na nelinkovan velký papír (formát A4) a připojte obrázky. Výsledek bude na nástěnce na chodbě, tak žádné papíry vytržené ze sešitu, zmačkané, potrhané apod. Můžete vybírat ze dvou variant: 1) Zpracujte dotazník podle...
Celý článek

Revision Unit 4 - řešení

1. 7:30    10:00    5:45    4:05    12:50     11:15    7:40    3:25    1:53     quarter to two        twenty-five to eight 2.    on    on    at    at...
Celý článek

Project My school

Podobně jako v učebnici na str. 34-35 vytvořte povídání o škole. Odevzdejte do pátku 3.3. Foto k dispozici černobíle ve škole nebo zde.
Celý článek

Test Aj 3. lekce

V pátek 24.2. píšeme test z celé 3. lekce. 1) THIS / THESE   (this – tento,tato,toto (č.jednotné) / these – tyto,tito,tato (č.množné)) Zopakuj si i nerpavidelná množná čísla u podstatných jmen (např. mice, children, men, atd.) domy, obraz, pomeranče, kočka, budíky, krabice (1), poštovní...
Celý článek

Test Aj 2. lekce

Ve čtvrtek 8.12. píšeme test z celé druhé lekce. Natrénujte časování slovesa být - kladné věty, otázky, zápor, krátká odpověď. Dále jsme brali přivlastňovací zájmena a předložky. Kdo chce, může ještě jednou potrénovat. UNIT 2 – OPAKOVÁNÍ SLOVESO „TO BE“ (AM, IS, ARE) Hello. My name ……….. Bob. I ………...
Celý článek

Project English

Napiš několik vět o sobě a věcech, které máš rád, podobně jako v učebnici na straně 24-25. Nejprve představ sebe. Dále si vyber dvě postavy z filmu, knížky komiksu nebo ze sportu, hudby, ... a napiš krátce o nich. Vyber tři oblíbené věci - knihu, hru, komiks, televizní pořad, sportovce,...
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.