6.B

Procvičování 3. lekce

Přepiš větu v minulém čase: Liam is ill. He has a flu. Mum takes him to the doctor´s. Mum buys him a medicine, because he needs it. He feels better. He goes to school. Mary writes a letter to her penfriend. She gets a letter from London. She reads it and is very happy. Doplň sloveso v závorce...
Celý článek

Projekt a test unit 4

Projekt  Vyberte si jedno z následujících témat (můžete je i propojit): 1. My favourite recipe (130 - 150 slov). Sepište ingredience a postup receptu svého oblíbeného jídla. Ingredience můžete psát formou odrážek (nezapomeňte uvádět množství). Postup pište celými větami. Pro lepší přehled...
Celý článek

Test - going to

Přeložte následující věty. Použijte vazbu GOING TO. 1. Petr bude hrát na kytaru.    2. Co budeš dělat na svoje narozeniny?    3. Budu jíst dort.    4. Pojedou na dovolenou?    5. Chystá se Amy vařit oběd?    6. Co si objednáš?    7....
Celý článek

Project

• Napište souvislý text (130 - 150 slov) na téma Když mi bylo 5 let. Používejte minulý čas prostý. Pište např. o tom, jaké jste měli dětství, koníčky, co vás bavilo a nebavilo, jak vypadal váš běžný den… • Text bude obsahovat kladné i záporné věty v minulém čase (I liked…, I...
Celý článek

Test unit 3 - pá, 7.4.2017

Na páteční test si zopakujte: 1. Minulé časy pravidelných i nepravidelných sloves. 2. Slovíčka z lekce 3A, B, C a D. 3.  Was, were, wasn´t, weren´t. 4. Tvorbu kladné, záporné věty a otázky v minulém čase prostém.  
Celý článek

Homework + Test (past simple - negative)

Domácí úkol na středu 29.3.2017 → Pracovní sešit, str. 32, cvič 2a + 2b (Napište 6 vět, které jste udělali a 6 vět, které jste neudělali o víkendu). Opakování k testu - přeložte následující věty: 1. Petr se neměl dobře.    2. Lucy neudělala domácí úkol.    ...
Celý článek

Test - past simple: questions + homework

Vytvořte z následujících otázek v minulém čase prostém otázky (opět v minulém čase prostém): 1. Peter got a present. 2. Jane ate a cake. 3. He had a strange dream. 4. They went to the sports centre. 5. Mickey wrote to Millie. 6. She broke her leg. Odpovědi: 1. Did Peter get a present? 2. Did Jane...
Celý článek

Homework, irregular verbs

Pracovní sešit, strana 28, cvičení 2. Přečtěte si Instruction for Spy 009 a potom napište report z pohledu špióna. Používejte minulý čas prostý. Datum odevzdání úkolu: 14.3.2017 (úkol pište do pracovních sešitů) Nezapomeňte si opakovat nepravidelná slovesa až...
Celý článek

Homework

Pracovní sešit str. 21 - ZOO - Podle textu pojmenuj, kde které zvíře žije. odevzdání v úterý 24.1.
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.