7.B

AJ TEST LEKCE 6 (pondělí 5. 2.)

1 Doplň do věty frekvenční příslovce ze závorky. 1 I play chess with my friend. (always) 2 He is sad. (never) 3 They don´t have lunch at school. (usually) 4 We were happy last summer. (often) 5 Our mum cooks dinner. (always) 6 These girls wear skirts to the theatre. (often) 7 Bill and Joe can´t go...
Celý článek

AJ FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE (TEST - čtvrtek 30.11.)

Přelož Někdy se dívám na televizi odpoledne. Nikdy neřídím auto. Často mu pomáhám. Obvykle jezdím autobusem. Normálně vstávám v 6:25. Vždy jsem šťastná. Můj kamarád je často smutný. Jsme někdy nemocní. Nikdy nejsem naštvaný. Obvykle jsme doma. Obvykle jsou velmi příjemní. Joe...
Celý článek

AJ Superlatives (TEST - čtvrtek 5.10.)

Přelož. Únor je nejkratší měsíc. Moje maminka je nejmilejší člověk na světě. Tělocvik je nejlehčí předmět. Guma je nejmenší předmět v mé aktovce. Můj kamarád je nejvyšší chlapec ve třídě. Tahle hora je nejvyšší v naší...
Celý článek

AJ SUPERLATIVES (TEST - pondělí 25.9.)

Tvoř 3.stupeň přídavných jmen (superlatives) 1 největší 2 nejlevnější 3 nejčistší 4 nejstudenější 5 nejtmavší 6 nejrychlejší 7 nejtlustší 8 nejpřátelštější 9 nejšťastnější 10 nejvyšší (hora) 11 nejkopcovitější 12 nejlehčí (váha) 13 nejstarší 14 nejchudší 15 nejtišší 16 nejbezpečnější 17...
Celý článek

AJ COMPARATIVES - 2.st.příd. jmen (TEST - čtvrtek 21.9.)

Přelož. 1 Kočka je menší než pes. 2 Okurka je delší než mrkev. 3 Kim je šťastnější než Tim. 4 Jahoda je lehčí než kámen. 5 Moji rodiče jsou starší než já. 6 Běh je rychlejší než chůze. 7 Shrek je tlustší než Krasoň. 8 Slunce je vzdálenější než měsíc. 9 Můj DÚ je jednodušší než tvůj DÚ. 10...
Celý článek

AJ LEKCE 2 (TEST - úterý 16.5.)

PRACOVNÍ LIST (řešení) 1 Jane is going to listen to music in the afternoon. My friend isn´t going to go to London. Her mum is going to cook dinner at 5 o´clock. Jane and Jill aren´t going to have a rest. Our dad is going to work at weekends. The boy isn´t going to watch football on TV. 2 handball,...
Celý článek

AJ PŘÍTOMNÝ ČAS (TEST - pátek 5.5.)

Tvoř věty. (přítomný čas prostý / průběhový) 1 He / use it + ………………….now - ……………….….now ? ……………….….now?   He / use it + ………………….every Monday. -  ………………….every Monday. ?  ………………….every Monday?   I / play the violin + ………………….at the moment. -  ………………….at the moment. ?...
Celý článek

AJ - GOING TO (TEST - pátek 21.4.)

PŘELOŽ 1 Koupíme mu nějaký dárek. 2 Její strýc si postaví nový dům. 3 Budu se dívat na televizi. 4 Nebudou jim pomáhat v kuchyni. 5 Nepůjdu do školy. 6 Jeho nejlepší kamarád to nenapíše. 7 Pojedete autobusem? 8 Přijde tvoje sestra? 9 Budou číst tu knihu? 10 Kde budeme...
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.