9.A

AJ - will be able to / will have to (TEST - středa 28.3.)

Přelož 1 Budeme moci navštívit své kamarády. 2 Budu muset udělat domácí úkol ráno. 3 Nebudeme moci uvařit večeři. 4 Nebudou muset vstávat brzo. 5 Ona bude moci koupit si ty drahé šaty. 6 On nebude muset opravit svoje kolo. 7 Budeš muset jet autobusem. 8 Nebudeme moci pracovat s vámi. 9 Budou...
Celý článek

AJ Přítomné časy - procvičování (TEST středa 11.10.)

Přítomný čas Doplň správný přítomný čas – prostý / průběhový   1  I normally ………… (have) lunch at home, but today I ………….. (go) to a restaurant. 2  Today she ……. (wear) jeans and a T-shirt but she usually ….. (wear) her school uniform. 3  We often ………… (speak) English at...
Celý článek

Test Unit 4

Na test  Unit 4 v úterý 10.5. si zopakujte: • should/shouldn´t • will have to, will be able to, won´t be able to • vocabulary: food, parts of the body, medical treatments, people´s feelings
Celý článek

Project English

Project Teenage health – odevzdejte do 28.4.2017 Popište, jak by měl vypadat zdravý životní styl vašich vrstevníků. Najděte obrázek nezdravě vyhlížející osoby a popište, co dělá špatně, co by měla a neměla dělat Použijte „should, shouldn’t,“ Rozsah jako vždy nejméně 150 slov Good luck!
Celý článek

Témata k ústnímu zkoušení

Ústní vyprávění cca 3-5 minut. Hodnotí se plynulost, srozumitelnost, slovní zásoba. Food Weather My family My life Free time My future My house Book, movie Last holiday The Czech Republic
Celý článek

Test a projekt Aj Unit 3

Test Unit 3 píšeme v pátek 3.3. Okruhy: Past simple a continuous - zopakuj si tvoření kladných i záporných vět a otázek, kdy se který čas používá, souvětí typu While I was walking to school, I saw ... (jeden probíhající děj přerušen druhým) slovní zásoba 3. lekce, fráze z Everyday...
Celý článek

Drážďany

DRÁŽĎANY a módní nákupy Primark      Drážďany, to není pouze barokní Zwinger a Semperova opera, to jsou i módní galerie plné zboží, které lákají turisty k návštěvě a nákupům.        Úterý 25.4.2017        550...
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.