9.B

AJ - will be able to / will have to (TEST - středa 28.3.)

Přelož 1 Budeme moci navštívit své kamarády. 2 Budu muset udělat domácí úkol ráno. 3 Nebudeme moci uvařit večeři. 4 Nebudou muset vstávat brzo. 5 Ona bude moci koupit si ty drahé šaty. 6 On nebude muset opravit svoje kolo. 7 Budeš muset jet autobusem. 8 Nebudeme moci pracovat s vámi. 9 Budou...
Celý článek

AJ Přítomné časy - procvičování (TEST středa 11.10.)

Přítomný čas Doplň správný přítomný čas – prostý / průběhový   1  I normally ………… (have) lunch at home, but today I ………….. (go) to a restaurant. 2  Today she ……. (wear) jeans and a T-shirt but she usually ….. (wear) her school uniform. 3  We often ………… (speak) English at...
Celý článek

Test UNIT 5

Na test si zopakujte: • adjectives and adjective order • unit 5 vocabulary • sorry and afraid • There is/are + ing form • I can hear/see... someone -ing  
Celý článek

Project English

Project Teenage health – odevzdat do 28.4.2017 Popište, jak by měl vypadat zdravý životní styl vašich vrstevníků. Najděte obrázek nezdravě vyhlížející osoby a popište, co dělá špatně, co by měla a neměla dělat Použijte „should, shouldn’t,“ Rozsah jako vždy nejméně 150 slov Good luck!
Celý článek

Test Unit 4

Na test  Unit 4 (ČT,  27.4.) si zopakujte: • should/shouldn´t • will have to, will be able to, won´t be able to • vocabulary: food, parts of the body, medical treatments, people´s feelings
Celý článek

Témata k ústnímu zkoušení

Ústní vyprávění cca 3-5 minut. Hodnotí se plynulost, srozumitelnost, slovní zásoba. Food Weather My family My life Free time My future My house Book, movie Last holiday The Czech Republic   Rozpis: 20. 4.   M. Beran 21. 4.   J. Císař, M. Surgentová 24....
Celý článek

Opakování k testu

Zopakujte si pravidla pro tvoření budoucnosti sloves CAN a MUST (zápis v sešitě): CAN → will be able to MUST → will have to   Přeložte věty: 1. Budu se muset učit. Nebudu se moct dívat na svůj oblíbený televizní program. 2. Budeš muset utíkat rychleji. 3. To zvládnou udělat. 4....
Celý článek

AJ PROJECT

Milí deváťáci,  jelikož jsem chybně zadala téma projektu, které jste již dělali, zde je náprava: pro svůj projekt si vyberte jedno z následujících témat: a) When I was five Napište souvislý text (150+slov) na dané téma. Inspirovat se můžete článkem v pracovních sešitech (str. 23)...
Celý článek

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.