Základní informace

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Masarykovo náměstí 108
Lázně Bohdaneč
533 41

IČO:72563575

Bankovní spojení: 19-2512110237/0100

telefon: 464600310

WEB: www.skolalb.cz

E-mail: skola@skolalb.cz

Resortní identifikátor (RED_IZO): 691004455

Datová schránka: eqjmnep

Ředitel: Mgr. Bc. Jan Ľuptovský Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.
Datum zápisu do rejstříku: 1. 9. 2012  
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1, 533 41   Lázně Bohdaneč

IZO-části:

107584522 Mateřská škola

181038714 Základní škola

117500291 Školní družina

102842507 Školní jídelna

102854050 Školní jídelna - výdejna   

 

 

telefony:

464600310   ředitel
464600311   kancelář
464600312

  výchovná poradkyně

464600313   sborovna II.
464600314    sborovna I.
464600315   školní jídelna

 

 

Projekty realizované školou byly podpořeny z OPVK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.