Identifikační údaje základní školy

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341   

E-mail: skola@skolalb.cz 


 IČO: 72563575 


Bankovní spojení: 19-2512110237/0100


Datová schránka: eqjmnep Příspěvková organizace  
Zřizovatel: 
Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,
533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz 

Ředitel:
Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby 
☎ 420 774 753 911
luptovsky.jan@skolalb.cz 

Identifikace


Resortní identifikátor (RED_IZO):
691004455

IZO-části:
107584522  - Mateřská škola

181038714  - Základní škola

117500291  - Školní družina

102842507  - Školní jídelna

102854050  - Školní jídelna /výdejna