Školní vzdělávací program

Ve světě se neztratíme

7. verze

Naše škola připravuje svobodné a zodpovědné osobnosti. Žáky vybavuje takovými kompetencemi, aby byli schopní orientovat se ve složitém současném světě.

Schváleno školskou radou.   Platnost dokumentu od 1.9.2016