Klub rodičů a přátel 
MŠ Lázně Bohdaneč, z.s.

IČ: 48157520
Sídlo: ulice Dr. Tyrše 550, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Účel spolku

Spolek je založen za účelem spolupráce rodičů, zákonných zástupců žáků MŠ a občanů, kteří se chtějí podílet na organizování kulturních a vzdělávacích aktivit pro žáky MŠ.

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je zákonným zástupcem žáka mateřské školy. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku.
Členská schůze se koná jednou ročně vždy na začátku školního roku.
Výkonným orgánem spolku je Rada, do které jsou zvolení zástupci za každé oddělení.

Členové rady: 

třída D : nový člen

třída C :  nový člen

třída B : Mgr. Andrea Kolínová    - předsedkyně

třída A :   Marcela Bosáková, Dis  - hospodářka

Členové hradí své příspěvky na bankovní účet KR dle následujících platebních dispozic:

Číslo účtu: 2400888562   kód banky: 2010

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte, za které je příspěvek hrazen