Školská rada

členové:

Mgr. Iva Havelková

Mgr. Soňa Drvotová

Ing. Jiří Licek

Mgr. Radka Martykánová

... dodá obec

....dodá obecOZNÁMENÍ - Volby do Školské rady

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady zřízené dne 1. 1. 2006 vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

  • pro 1. stupeň ZŠ - na den 13. 11 2017 v budově ZŠ Na Lužci od 16 do 19 hodin v učebně školní družiny
  • pro 2. stupeň ZŠ - na den 14. 11. 2017 v budově ZŠ Masarykovo náměstí od 16 do 19 hodin v počítačové učebně.

V Lázních Bohdaneč dne 13. 10. 2017

Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský

Ředitel školy