Školská rada

členové:

Mgr. Iva Havelková

Mgr. Soňa Drvotová

 MUDr. Jana Váchová

Mgr. Radka Martykánová

... dodá obec

....dodá obecVýsledky voleb do školské rady 6. 4. 2022

Počet odevzdaných hlasů: 110 hlasů

MUDr. Jan Váchová 84 hlasů

Lucia Kliegrová 26 hlasů

Zástupcem rodičů ve školské radě byla zvolena MUDr. Jan Váchová .

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč vyhlašuje volby členů školské rady.

Volba členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků proběhne formou ankety v systému Bakaláři dne 28. 6. 2021, od 8.00 - 20.00, nebo osobním hlasováním ve škole Masarykovo náměstí dne 28. 6. 2021, od 14.30 -17.00.


volební lístek kandidáti:

1) Jiří Licek (předseda spolku + důvěrník 6.B)

2) Lucie Petrlíková (místopředsedkyně spolku + důvěrník 1.B )

3) Lucia Kliegrová (důvěrník 1.A)OZNÁMENÍ - Volby do Školské rady
V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady zřízené dne 1. 1. 2006 vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

  • pro 1. stupeň ZŠ - na den 13. 11 2017 v budově ZŠ Na Lužci od 16 do 19 hodin v učebně školní družiny
  • pro 2. stupeň ZŠ - na den 14. 11. 2017 v budově ZŠ Masarykovo náměstí od 16 do 19 hodin v počítačové učebně.

V Lázních Bohdaneč dne 13. 10. 2017

Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský

Ředitel školy