Sportovní hala Lázně Bohdaneč

na pracovním setkání zastupitelů jsme se shodli na pravidlech pronájmu sportovní haly, která schválíme na zasedání zastupitelstva dne 23. září. V rámci urychlení procesu, však zveřejňujeme pravidla již nyní a prosíme vás o zaslání vyplněných příloh za každý oddíl řediteli školy do 15. září na email: Luptovsky.Jan@skolalb.cz . Počítejte však...

Výstavba sportovní haly probíhá dle harmonogramu a s předáním díla počítáme na konci měsíce října. Děti a žáci ze Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč a první sportovci tedy začnou halu využívat již v průběhu listopadu a prosince. S pravidelným ostrým provozem počítáme od Nového roku. Objekt tělocvičny se skládá ze dvou částí. První část...

Vážení spoluobčané, v prvním čísle Zpravodaje tohoto roku si vás opět dovolím stručně seznámit se stavem významných investičních akcí ve městě v době uzávěrky Zpravodaje, které momentálně probíhají, a také s akcemi, které plánujeme do dalších období. Výstavba tělocvičny v areálu základní školy na náměstí Na konci roku 2019 dokončena hrubá stavba....

Zřizovatel sportovní haly  je 

Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 1,

533 41 Lázně Bohdaneč
www.lazne.bohdanec.cz   

pro zájemce o dlouhodobý pronájem:
E-Mail:
stepanovsky@lazne.bohdanec.cz   

Provozovatel sportovní haly bude 
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč

Masarykovo náměstí 108,
Lázně Bohdaneč, 53341
📩 E-mail: skola@skolalb.cz 

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský, ředitel ZŠ
☎ 420 774 753 911
luptovsky.jan@skolalb.cz  

☎  správce haly: 420 774 753 950          ☎ manažerka haly:  420 774 753 990