Jídelníček - nové prostředí


iCanteen - uživatelský manuál

Naše jídelna - iCanteen je systém určený různým stravovacím zařízením, který umožňuje realizovat objednávky pro stravovací zařízení za pomoci internetu.

Základní informace

Systém iCanteen je naprogramován ve vysoce bezpečné a rozsáhle škálovatelné technologii Java za použití HTML 5 a CSS 3. Díky tomu je možno ji využívat na všech běžných zařízeních s nejrůznějšími operačními systémy. Samozřejmostí je možnost využívat zabezpečeného HTTPS protokolu, který podporují všechny dnes běžně užívané prohlížeče.

Požadavky na klienta

Pro používání systému iCanteen je zapotřebí mít nainstalovaný podporovaný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge atd.) s podporou CSS3 a povolený JavaScript. Pokud nevíte, zda máte povolený JavaScript, nebo o jakou technologii se jedná, pravděpodobně jej máte povolený.


Použití programu

Do systému se dostanete po zadání příslušné webové adresy do internetového prohlížeče a pomocí jména a hesla, které vám sdělí pracovníci jídelny. Heslo je nutné zadat přesně, neúplné nebo špatné vede ke zobrazení hlášení Špatné přihlašovací údaje. V případě neúspěšného přihlášení se obracejte zásadně na personál jídelny, protože výše uvedené hlášení vždy znamená, že jste jméno nebo heslo zadali špatně. Žádný jiný důvod není za normální situace možný. Pokud by nastala výjimečná sitace by byla o ní jídelna informována.

Ovládání se děje za pomoci myši, případně dotykové obrazovky. Texty, které jsou podtržené (nebo se po najetí myši nad tento text podtrhnou) nebo nad nimiž se kurzor myši změní v ukazující ruku, jsou aktivní volby. Ty můžete vybrat jedním stisknutím levého tlačítka myši.

Kompletní nápovědo provozovatele systému se nachází  zde:   https://strav.nasejidelna.cz/0182/help  

iCanteen free   

mobilní Android aplikace

Aplikace iCanteen pro Android je oficiální mobilní alternativa pro ovládání objednávkového systému stravování iCanteen firmy Z-WARE. Aplikace umožňuje pro přihlášeného strávníka
tyto základní funkce:
- Zobrazení jídelníčku (příp. s volbou výdejny)
- Objednání jídla, zrušení objednávky, změna objednávky
- Sledování kreditu
- Zobrazení detailních informací k jídlu
- Zobrazení seznamu kreditních plateb na účet strávníka
- Zobrazení přehledu objednaných a odebraných jídel
- Zobrazení informací o strávníkovi
- Zobrazení informací o stravovacím zařízení

Aplikace pro správnou funkčnost potřebuje připojení na internet (k serveru na němž je dostupný objednávkový systém iCanteen). Veškeré provedené úkony jsou ihned odesílány na server a o provedení (úspěšném i neúspěšném) je uživatel informován. Z toho důvodu aplikace nemá tlačítko k odeslání změn na server. Změny, které nelze vrátit, ještě uživatel potvrzuje.
Zadané přihlašovací údaje strávníka včetně hesla si aplikace ukládá. Takto je možné vložit přihlašovací údaje více strávníků a přepínat se mezi nimi. Tato možnost je myšlena např. pro rodiče, jehož všechny děti se stravují ve stejné školní jídelně. Při příštím otevření aplikace se přihlašovací údaje již znovu nezadávají.

Vstupní stránka do portálu webové aplikace školní jídelny iCanten. LOGIN/LOGOUT/Jídelníček/přihlášení a odhlášeí stravy/...