Náš tým - základní škola

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč,  533 41

E-mail podatelna : skola@skolalb.cz   /  Datová schránka: eqjmnep / WEB: www.skolalb.cz  

ředitel školy

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz   

zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Soňa Drvotová
☎  774 753 919  
drvotova.sona@skolalb.cz    

Emailová adresa všech učitelů je ve tvaru
(malá písmena, bez háčků a čárek, mezi příjmením a jménem je tečka)

prijmeni.jmeno@skolalb.cz  

zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Ľuptovský Jan 774 753 911 Masarykovo nám. 108
Zástupkyně   ředitele pro (ZŠ) Mgr. Drvotová Soňa 774 753 919 Masarykovo nám. 108
Zástupkyně   ředitele pro (MŠ) Mgr. Burešová Aneta 774 753 921 Dr. Tyrše 550
Vedoucí školní   jídelny (ŠJ) Šoltová Olga 773931203 Masarykovo nám. 108
Vedoucí školní   družiny (ŠD) Bc. Hynková Martina 774 753 918 Na Lužci 660
Administrativa
Ekonomka Chvojková Alena 774 753 990 Masarykovo nám. 108
Mzdová Chromoá Petra 776 673 453 Masarykovo nám. 108
Školník Bečka Jaroslav 776 462 746 Masarykovo nám. 108
Školní poradenské pracoviště
Výchovná   poradkyně Mgr. Serbouti Zuzana 608 172 559 Masarykovo nám. 108
Metodička   prevence Mgr. Serbouti Zuzana 608 172 559 Masarykovo nám. 108
Psycholožka Mgr. Hebká Tereza 777 784 565 Masarykovo nám. 108
Metodik ICT, IT koordinátor Mgr. Pösl Milan 774 753 923 Masarykovo nám. 108
zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
pedagogický sbor
učitel (ka) Mgr. Šulíčková Romana 1.A 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Mandátová Iveta 1.B 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Fialková Lenka 2.A 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Tyllerová Ivana 2.B 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Macháčová Markéta 2.C 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Štrobichová Zuzana 3.A 774 753 988 Na Lužci 660
Mgr. Benešová Lenka 3.B 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Blažková Ivana 4.A 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Slavík Martin 4.B 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Ehmová Lucie 5.A 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Měchurová Helena 5.B 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Svobodová Lucie 6.A 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Havelková Iva 6.B 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Miadiková Lenka 7.A 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Čermák Ivan 7.B 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Burešová Hana 8.A 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Serbouti Zuzana 8.B 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Ing. Párová Markéta 9.A 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Štalmach Antonín 9.B 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Bc. Dušková Adéla 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Kořan Stanislav 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Bandžuchová Naďa 774 753 980 Na Lužci 660
Mgr. Hovorka Václav 774 753 988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Pasterová Blanka 774 753 988 Masarykovo nám. 108
zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
Školní družina
Bc. Hynková Martina 774 753 918 Na Lužci 660
Mgr. Ivana Munday Na Lužci 660
Renata Macíková Na Lužci 660
Jana Svobodová Na Lužci 660
zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
Asistentky pedagoga
Mgr. Šarmová Martina 774 753 988 Masarykovo nám. 108

Funkce, dlouhodobé úkoly

Výchovný a kariérový poradce Mgr. Zuzana Serbouti

Metodik prevence Mgr. Zuzana Serbouti

Koordinátor EVVO Mgr. Lucie Svobodová

Koordinátor IT Mgr. Milan Pösl

Koordinátor ŠVP Mgr. Iva Havelková