Náš tým - základní škola

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč,  533 41

E-mail podatelna : skola@skolalb.cz   /  Datová schránka: eqjmnep / WEB: www.skolalb.cz  

ředitel školy

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz   

zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Soňa Drvotová
☎  774 753 919  
drvotova.sona@skolalb.cz    

Emailová adresa všech učitelů je ve tvaru
(malá písmena, bez háčků a čárek, mezi příjmením a jménem je tečka)

prijmeni.jmeno@skolalb.cz