Náš tým - základní škola

Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč, Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč,  533 41

E-mail podatelna : skola@skolalb.cz   /  Datová schránka: eqjmnep / WEB: www.skolalb.cz  

ředitel školy

Mgr. Bc. Jan Ľuptovský,
statutární orgán právnické osoby
☎ 420 774 753 911  
luptovsky.jan@skolalb.cz   

zástupkyně ředitele pro ZŠ

Mgr. Soňa Drvotová
☎  774 753 919  
drvotova.sona@skolalb.cz    

Emailová adresa všech učitelů je ve tvaru
(malá písmena, bez háčků a čárek, mezi příjmením a jménem je tečka)

prijmeni.jmeno@skolalb.cz  


x: x

zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
Vedení školy
Ředitel školy Mgr. Ľuptovský Jan
774753911 Masarykovo nám. 108
Zástupkyně ředitele pro (ZŠ) Mgr. Drvotová Soňa
774 753 919 Masarykovo nám. 108
Zástupkyně ředitele pro (MŠ) Mgr. Burešová Aneta
774753921 Dr. Tyrše 550
Vedoucí školní jídelny (ŠJ)
Šoltová Olga
773931203 Masarykovo nám. 108
Vedoucí školní družiny (ŠD) Bc. Hynková Martina
774753918 Na Lužci 660
Administrativa
Ekonomka
Chvojková Alena
774753990 Masarykovo nám. 108
Mzdová
Chromá Petra
774753990 Masarykovo nám. 108
Školník
Bečka Jaroslav
776462746 Masarykovo nám. 108
Školní poradenské pracoviště
Výchovná poradkyně Mgr. Serbouti Zuzana
608172559 Masarykovo nám. 108
Metodička prevence Mgr. Serbouti Zuzana
608172559 Masarykovo nám. 108
Psycholožka Mgr. Hebká Tereza

Masarykovo nám. 108
Koordinátor EVVO Mgr. Lucie Svobodová
608172559 Masarykovo nám. 108
Metodik ICT, IT koordinátor Mgr. Pösl Milan
774753923 Masarykovo nám. 108

zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
pedagogický sbor
učitel (ka)
Mgr. Ehmová Lucie 1.A 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Měchurová Helena 1.B 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr L´uptovská Markéta 1.C 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Šulíčková Romana 2.A 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Mandátová Iveta 2.B 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Fialková Lenka 3.A 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Tyllerová Ivana 3.B 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Štrobichová Zuzana 4.A 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Benešová Lenka 4.B 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Blažková Ivana 5.A 774,753,980 Na Lužci 660

Mgr. Mertová Veronika 5.B 774,753,980 Na Lužci 660

Ing. Párová Markéta 6.A 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr.  Antonín Štalmach 6.B 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Svobodová Lucie 7.A 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Havelková Iva 7.B 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Miadiková Lenka 8.A 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Čermák Ivan 8.B 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Burešová Hana 9.A 774,753,988 Masarykovo nám. 108

Mgr. Serbouti Zuzana 9.B 774,753,988 Masarykovo nám. 108
Bc. Dušková Adéla
774,753,988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Kořan Stanislav
774,753,988 Masarykovo nám. 108
Mgr. Bandžuchová Naďa
774,753,980 Na Lužci 660
Mgr. Hovorka Václav
774,753,988 Masarykovo nám. 108
Ing. Antal Miroslav
774,753,988 Masarykovo nám. 108zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova
Školní družina

Bc. Hynková Martina
774,753,980 Na Lužci 660


Macíková Renata
608 436 138 Na Lužci 660

Mgr. Munday Ivana
608 452 772 Na Lužci 660


Svobodová Jana
608 722 709 Na Lužci 660zařazení titul příjmení jméno třídní kontakt + 420 budova

školní asistentka Mgr. Šarmová Martina
774,753,988 Masarykovo nám. 108


Kůrková Ivana
774,753,988 Masarykovo nám. 108Funkce, dlouhodobé úkoly

Výchovný a kariérový poradce Mgr. Zuzana Serbouti

Metodik prevence Mgr. Zuzana Serbouti

Koordinátor EVVO Mgr. Lucie Svobodová

Koordinátor IT Mgr. Milan Pösl

Koordinátor ŠVP Mgr. Iva Havelková